15 yılda 156 okul, 1500 derslik
EĞİTİM / 14.11.2017 / Görüntülenme: 252

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü il genelinde eğitim öğretim alınında yaptığı çalışmaları, kamuoyu ile paylaştı. Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verldi

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitimde kaliteyi artırma ve fırsat eşitliğini oluşturma adına birçok faaliyeti yürütüldüğüne vurgu yapılan açıklamada, öğrencilerin kendilerini geliştirmesi, hayata doğru hazırlanmaları, ülkesini ve milletini seven bireyler olarak yetişmeleri için ürettilen ve yürütülen projelerden öne çıkan çalışmalardan bazıları yer aldı. İşte Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün il genelinde yürüttüğü o çalışmaların özeti:

OKUL VE DERSLİK YAPIMI

“İlimizin 2017 Yılı Yatırım Programlarında, 2017 yılı öncesinden devam etmekte olan 62 proje ve yeni 30 proje ile birlikte toplam 92 projede 1.508 dersliğin yapımı yer almaktadır. Bunlardan 13 tanesinde toplam 288 dersliğin yapımı tamamlanmış, 42 tanesinin yapımı devam etmekte ve 37’si de ihale sürecindedir.

Eğitime % 100 Destek Kampanyası kapsamında Konya’nın okul ihtiyacının karşılanması için de çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda il genelinde 2002 yılından bu güne toplam 2.521 derslikten oluşan 186 okulun yapılması için belediye, TOKİ ve hayırseverlerimizle işbirliğine gidilmiştir ve okulların yapımı tamamlanmıştır.”

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM

“Konya’da meslekî ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması, öğrencilerinin eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmelerini amaçlamaktayız. Bu alanda endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması, sektörün ihtiyaç duyduğu ara elaman ve yetişmiş insan gücünün karşılanabilmesi için öğrencilerin ihtiyaç duyduğu eğitimleri sektörle işbirliği halinde almaları amacıyla sektör temsilcileri ve kuruluşlarla işbirliği protokolleri yapmaktayız.

Bu amaçlar doğrultusunda, Müdürlüğümüz ile çeşitli zaman dilimlerinde özel sektörün yanı sıra Konya Sanayi Odası Dökümcüler Kümesi, Huğlu Av Tüfekleri, Konya Organize Sanayi Odası arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Böylece mesleki ve teknik okullarımızda yetişen öğrencilerimizin hem okul ortamı hem de iş ortamını birlikte yaşayarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda şehrimiz için önemli bir gelişme de 10-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Robot Yarışması, Konya’da çeşitli ülkelerin katılımıyla 12 kategoride 2.834 robotla yapılmıştır.

EĞİTİMDE KALİTEYİ İYİLEŞTİRME PROJESİ (EKİP42)

“İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen ve EKİP 42 olarak ifade ettiğimiz “Eğitim’de Kaliteyi İyileştirme Projesi”, üç yıldan beri bünyesine her geçen gün yeni faaliyetler ekleyerek devam etmektedir.

Bu kapsamda okullarda kitap okumayı teşvik edici çeşitli faaliyetlerde bulunuyor ve temel değerlerimizi benimsetici çalışmalar yapıyoruz. Okumayı yaşam tarzı haline getirmiş bir neslin her anlamda başarılı olacağına inancımız tamdır.

İhtiyacı olan okullara kütüphaneler kurulması, var olan kütüphanelerin zenginleştirilerek daha canlı bir şekilde faaliyete geçirilmesi ve ailelerin de kitap okuma faaliyetlerine katılımlarının sağlanması için veli ziyaretleri yapılmaktadır.

Bu kapsamda öğrencilerin okuduklarını ve öğrendiklerini hayata geçirebilmeleri ve pekiştirmeleri için de çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Mesela 4. Sınıf öğrencilerinin katıldığı “Benim Kahramanım” isimli bir masal yazma yarışması düzenlenmiş ve başarılı bulunan ürünler kitaplaştırılmıştır.

Konya il genelindeki tüm ortaokulların katıldığı “Konya’mızı Tanıyoruz” adlı bilgi yarışması düzenlenmiş ve şehrin tarihi ve kültürünün, o yaşlardaki öğrencilerimiz tarafından daha iyi öğrenilmesine katkı sunulmuştur. Tüm liselerin katıldığı “Okuduğun Kitabı Anlat” yarışması ile de lise sıralarındaki öğrencilerimiz, okudukları kitapları topluluk karşısında sunma fırsatını elde etmişlerdir.

Ayrıca Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi ile işbirliği içinde yazar söyleşileri ve imza programları gerçekleştirilmiş, ilçelerimize yazarlarımız giderek ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimizle buluşmuşlardır.

EKİP42 kapsamında düzenlenen kampanyalarla, evlerde atıl durumda bulunan kitaplar, ihtiyacı olan okulların kütüphanelerine ulaştırılmaktadır. Kitapseverler tarafından bizlere ulaştırılan kitap destek paketleri de ihtiyacı olan okullarımıza teslim edilmiştir. Süreklilik arz eden bu faaliyetlerimiz, halen de devam etmektedir.

“Kardeş Kütüphane” etkinliği ile Konya içerisinde; “EKİP42 Kardeş Şehre Kitap Gönderiyor” etkinliği ile de ülkemizin farklı yerlerinde ihtiyacı olan okulların kütüphanelerine kitap yardımlarında bulunulmaktadır.

Ayrıca EKİP42 kapsamında 2017/2018 eğitim öğretim yılında KOP desteği ile “EKİP42 Çocuk Kütüphanesi Yapıyor” projesi gerçekleştirilecektir.

Projemiz 2016/2017 eğitim öğretim yılı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri bölgesel ödülüne layık görülmüştür.

KİDEM VE ÖDM KURULDU

“Gerçek anlamdaki başarı, sadece sınav sonuçlarına endekslenen başarı değildir. Asıl olan, kendi değerlerimizi yaşam biçimi haline getirmiş, devletine ve milletine bağlı insanların yetiştirilmesidir. Eğer test başarısı gerçek bir başarı olsaydı, bu ülkede 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşanmamış olurdu.

Bütün bunların şuurunda olarak öğrencilerimizin akademik anlamda da kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini biliyor, buna yönelik çeşitli çalışmalarda da bulunuyoruz.

Geçtiğimiz yıl Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz “Konya İzleme ve Değerlendirme Merkezi” (KİDEM),  Milli Eğitim Bakanlığımız için rol model olmuş ve Bakanlık tarafından bazı illere Ölçme Değerlendirme Merkezi (ÖDM) kurulmuştur.

Öğrencilerimizin akademik başarılarının arttırılması ve okul, ilçe ve il başarı haritalarının ortaya çıkarılması amacıyla oluşturduğumuz bu merkezimiz tarafından 31 ilçede 7, 8; 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin tamamına (120.310 öğrenci) toplamda 7 adet kazanım temelli izleme ve değerlendirme sınavı yapılmıştır.

Bu sınavlardaki soruları hazırlamak üzere okullarda fiilen öğretmenlik yapan 15 branştan 130 öğretmenin dâhil olduğu “Soru Hazırlama ve Değerlendirme Ekibi” kurulmuş; bu öğretmenlerimize Bakanlığımız uzmanlarınca uygulamalı ölçme, değerlendirme ve soru hazırlama eğitimleri verilmiştir.

MEDENİYET OKULU

“Konya Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde yürütülen Medeniyet Okulu Projesi kapsamında, ilkokul, ortaokul ve liselerimizde çok sayıda etkinlik düzenlenmiştir. Proje kapsamında çıkartılan Konya Çocuk dergisi çok sayıda öğrencimize ulaştırılmış, yerli ve milli değerlerimizi benimsetmeyi amaçlayan tiyatro gösterileri yapılmış, çok sayıda okula kütüphane kazandırılmış ve çeşitli yarışmalar düzenlenerek gençliğimizin ilim ve kültür gelişimine katkı sağlamıştır.

Medeniyet Okulu kapsamında 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı’nda; Hilm, Kardeşlik, Diğergamlık, Kanaatkârlık, Edepli, Temizlik, Özgüvenli ve Akıllı değerleri işlenecektir. Ayrıca, öğrencilere yönelik tiyatro gösterileri, çocuk dergisi dağıtımları ve yazar buluşmaları gibi etkinliklere de devam edilecektir.”

SELÇUKLU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ (SEDEP)

“Selçuklu Belediyesi ile işbirliği içerisinde yürütülen SEDEP kapsamında Selçuklu ilçemizdeki tüm okullarda 6 yıldır temel değerlerimizin öğrencilerimize benimsetilmesine yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmektedir.

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında, Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından desteklenen Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP), etkinlikler ve tanıtım faaliyetleriyle, uluslararası düzeyde ülkemizin ve değerlerimizin tanıtımı konusunda uygulanabilir etkin bir model olarak ortaya çıkmıştır. Ulusal düzeyde yapılan çalıştaylarda “SEDEP Modeliyle Karakter Eğitimi Projeleri Tasarlama” başlığıyla atölye çalışmalarında yer almıştır.

SEDEP, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan, yeni eğitim programlarının içeriğine uygunluk sağlanarak ve güncellenerek program haline dönüştürülmüştür.

2017-2018 eğitim öğretim yılında MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın öğretim programlarını hayata geçirirken belirlediği değerler temel alınarak güncellenmiştir. SEDEP’in etki alanının genişletilmesi amacıyla, 2017-2018 eğitim öğretim yılında da ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler yapılmaya devam edilecektir.”

AB PROJELERİ

“Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Avrupa Birliği Projelerini yakından takip eden bir kurumuz. Bu projelerle yurt dışındaki iyi uygulamaları ülkemize getiriyor, bizdeki iyi uygulamaları da yurt dışına transfer ediyoruz.

Erasmus+ Projeleri kapsamında Müdürlüğümüz ve okullarımızın hazırladığı projelerle 2014 yılından itibaren aldığımız hibe miktarı toplam 5.371.797 (beş milyon üç yüz yetmiş bir bin yedi yüz doksan yedi) Avro’dur. Yani 2014 yılından itibaren ortalama her yıl 1.300.00 (bir milyon üç yüz bin) Avro’dan fazla hibe Konya’daki eğitim kurumlarına kazandırılmaktadır.

2017 yılı itibariyle Konya’da okullarımız ve Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan toplam 49 adet Avrupa Birliği Projesi bulunmaktadır.

Bu projelerin 9 tanesi Müdürlüğümüz AB Proje koordinasyon birimi tarafından yürütülmektedir. Bu projelerde Avrupa’dan toplam 19 farklı ülke ile iş birliği yapılmaktadır.”

TÜBİTAK PROJELERİ

“Müdürlüğümüz bünyesindeki çeşitli okullarımızdan bu yıl TÜBİTAK’a 187 proje başvurusunda bulunulmuş, bunlardan 155 tanesinin başvurusu kabul edilmiştir. Bu sayı ile ilimiz 4006 Bilim Fuarlarında Türkiye genelinde ilk 5 il arasında yer almıştır.

Bu yıl Ortaöğretim Proje Eserlerinin Sergisi ilimizde yapmıştır. Bu kapsamda ilimizde 529 proje ile 766 öğrenci görev almıştır.

Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu 4007 Bilim Şenliği (Alternatif Tıp ve Doğal Sağlıklı Ürünler) ilimizde gerçekleşmiştir. Ayrıca ortaokullara yönelik matematik ve fen bilimleri alanlarındaki “Bu Benim Eserim” proje yarışmasında da ilimiz Bölge Koordinatörü seçilmiştir.”

EĞİTİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ

“Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri sonuçlarına göre ödüle layık görülen 106 çalışmadan 6’sı Konya’ya verilmiştir. Bu sonuçlara göre ilimiz, bölgemizde Birinci olurken Türkiye geneli dördüncü olmuştur.

Tüm bu proje ve çalışmalarımızın yanı sıra okullarımız ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz bünyelerinde de öğrencilerimizin kültürel, sosyal ve sportif yönden gelişmelerine katkı sağlayan pek çok etkinliğin altına imza atılmaktadır. Tüm gayemiz Konya’mızı ve ülkemizi eğitim öğretimde bir adım daha ileriye götürmek; geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin yerli, milli ve manevi değerlerimize sahip bir nesil olarak yetişmelerine katkı sunmaktır.”

Copyright | evrenselgundem.com © 2012 - Sitenin Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizdeki tüm yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılması kesinlikle yasaktır.