Hastaneler özelleşiyor mu?
GÜNDEM / 31.1.2013 / Görüntülenme: 95310

Kabine revizyonunun yaşandığı gün, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli bir tasarı görüşüldü. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan tasarı, Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. Hükümetin rantabl olduğunda ısrar ettiği projenin özeti, Kamu hastaneleri özel şirketlere ihaleyle yaptırılarak 49 yıllığına devlet tarafından kiralanması anlamına geliyor. Tasarıya göre ihalelere, yeterliliği olan firmalar girebilecek ve rekabet ortamında en düşük teklifi veren şirketler ihaleyi kazanacak. Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde söz alan muhalefet milletvekilleri ise, böyle bir uygulamanın özelleştirme anlamına geldiğinde hem fikir.

evrenselgundem.com'dan habercilik başarısı

Yayına başladığı tarihten bugüne kadar, tarafsız habercilik anlayışı ilkesinden ödün vermeyen ve yaptığı haberle özellikle, Konya'da gündem oluşturan evrenselgundem.com internet haber sitesi, komisyonda sert tartışmalara neden olan tasarının tümünü içeren rapora ulaştı. Yaklaşık 2-3 yıl önce hazırlanan rapor, toplam 29 sayfadan oluşuyor.

* Tasarının amacı nedir?

* Tasarı ne getirecek?

* Birlik yönetimi ve oluşumu

* Hastanelerin sınıflandırılması

* Ücretler,

* Mevcut çalışanların durumu,

* Yeni ihdas edilecek kadrolar,

* Hastalar etkilenecek mi?

* Birliğin gelir ve giderleri,

* Tasarının avantaj ve dezavantaları olmak üzere toplam 12 maddeden oluşuyor. 800'den fazla hastaneyi direk olarak ilgilendiren raporda, 12 maddenin ayrıntıları yer alıyor.

Birliğin görev ve yetkileri

Birliğin yönetim kurulunu, İl Genel Meclisi, Vali, Bakanlık, Ticaret ve Sanayi Odası (üyeleri arasından) belirliyor. Oluşturulan yönetim kurulunun görev ve yetkilerine ayrıntılı bir şekilde yer verilen raporda dikkat çeken en önemli madde, Birliğin görev ve yetkileri. Rapora göre Birlik Bünyesindeki hastanelerin mali ve idari tüm yetkileri (Planlama, bakım, onarım, tamir, istihdam, alım, satım, kiralama ve yetki devri), oluşturulan yönetim kuruluna devrediliyor. Hastaneler tıpkı özel hastanelerde olduğu gibi aldıkları puanlara göre sınıflara ayrılıyor. Birlik yönetim kurulu üyeleri ise, hastanelerin sınıflarına göre huzur ücreti alacak.

Hastane çalışanlarının durumları

Birliğe dönüştürülen Hastanelerdeki Sağlık Bakanlığı tarafından atanmış/görevlendirilmiş bulunan Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Hastane Müdürü ve Yardımcısı ile Başhemşire gibi unvanlı kadrolarda çalışanların kadroları/görevleri iptal edilecek. Görevleri sona eren personel en geç 3 ay içinde içerisinde başka kadrolara geçirilecek. Hastanenin yeni kadrosunu birlik belirleyecek. Hastanelere alınacak kişiler yönetim kurulları tarafından belirlenecek ve sözleşmeli çalıştırılacak.  Diğer çalışanların mevcut durumları devam edecek.

Yeni kadrolar

Rapora göre, Genel sekreter, Tıbbi Hizmetler Başkanı gibi toplam 11 başlıkta 9 bin 900'ün üzerinde yeni sözleşmeli personel kadrosunun açılması öngörülüyor.

Katkı payları artıyor mu?

Bugün itibariyle GSS nedeniyle halen vatandaşlar sağlık ocaklarına ... lira, hastanelerde ... lira, özellerde ise ... lira katkı payı ödüyor. Tasarıya karşı olanlar, vatandaşın sınıflara ayrılan hastanelere giderken ödedikleri katkı paylarının artacağını iddia ediyor. Bakanlık ise, hastalara daha esnek ve kolay hizmet verileceğini, hastanelerin kalitelerinin artacağını söylüyor.

Raporun sakıncaları

Raporun son sayfasında, tasarının karşı çıkılan noktaları 8 başlıkta toplanıyor. Bu başlıklar şöyle;

* Kamu hastaneleri kar güden kurumlar haline dönüştürülecek,

* Vatandaşın ödeyeceği para artacak (katkı payı)

* Sözleşmeli olarak işe alınan sağlıkçıların iş güvencesi olmayacak,

* Düşük ücret ve örgütsüz çalışma,

* Kadrolaşma ve kıyım,

* Yönetimde çalışanların temsilcisinin olmaması,

* Bölgesel farklılıkların ortaya çıkması,

* Siyasi müdahalelere açık olması.

Copyright | evrenselgundem.com © 2012 - Sitenin Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizdeki tüm yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılması kesinlikle yasaktır.